• Domů
 • Dotace EU - Pražské vouchery

Dotace EU - Pražské voucheryV roce 2020 získala firma Executive Job s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Projekt Podpora značky executivejob.cz pomocí Image kampaně spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podpora značky executivejob.cz pomocí Image kampaně

Stručný popis projektu:

Společnost Executive Job s.r.o. je provozovatel inovativního manažerského pracovního inzertního portálu www.executivejob.cz. Pro naše služby (inzertní portál, kariérní workshopy, kariérní poradenství) potřebujeme navrhnout a realizovat image kampaň, díky které se o našich službách dozví uživatelé jak z cílové skupiny kandidáti, tak z cílové skupiny společnosti (zadavatelé inzerce). V rámci inzertního portálu potřebujeme podpořit naší promptovanou i spontánní znalost značky a zařadit se do „top of mind“ v rámci obou našich cílových skupin u maximálního počtů osob. Pro následnou medializaci chceme využít jak inzertních mediálních formátů, tak prostředků PR. V rámci všech formátů bychom chtěli komunikovat naše výhody (široká nabídka pozic, registrace zdarma, úzké zaměření (segment senior manažeři, pozice jen od určité výše platu a jiné). 

Od dodavatele služba očekáváme zajištění služeb na úrovni: 

 • Příprava strategie komunikační kampaně = na základě definovaných cílů (podpora značky, „top of mind“) 
 • Kreativní koncept kampaně = příprava kreativního řešení a jeho realizace. 
 • Propagace značky executivejob.cz a nasazení kampaní do médií = návrh a realizace propagace ve vybraných médiích. 
 • Podpora PR = návrh vhodných kanálů a obsahu. Celkové řízení a vedení projektu, průběžná optimalizace kampaní a průběžné vyhodnocování, zda je dosahováno nastavených cílů.

Cíle projektu:

Kvalitatavní

 • Komunikační strategie - Relevantní obsah kampaně, který budeme jejím prostřednictvím sdělovat dále 
 • Zvolení vhodných formátů příspěvků navrhnout vhodné formáty, které budou pro kampaň využity 

Kvantitativní (výkon)

 • Mediální plán = počet a velikost jednotlivých formátů, které budou v kampani využity
 • Oslovení cílové skupiny prostřednictvím vybraných médií
 • Poskytnuté kreativní služby pomohou společnosti správně komunikovat inovativní koncept manažerského pracovního portálu cílovým skupinám, zejména HR managementu firem a headhuntingovým a personálním agenturám. Strategií je vybudovat efektivní, kultivovaný a vysoce kvalitní online nástroj – platformu executivejob.(cz), která pomáhá seniorním manažerům rozvíjet sebe i svoji kariéru a společnostem a headhunterům nacházet ty nejvhodnější manažery.

Výsledky projektu:

V rámci projektu „Podpora značky executivejob.cz pomocí Image kampaně“ bylo naším cílem navrhnout a realizovat image kampaň, díky které se o našich službách dozví uživatelé jak z cílové skupiny kandidáti, tak z cílové skupiny společnosti (zadavatelé inzerce). A dále podpořit naší promptovanou i spontánní znalost značky a zařadit se do „top of mind“ v rámci obou našich cílových skupin u maximálního počtů osob.

Díky nové komunikační strategii, mediálnímu plánování a přesnému cílení, jsme oslovili relevantní cílovou skupinu, získali nové kontakty a podpořili obecné povědomí o inovativním konceptu, který executivejob.cz na český trh přináší.

Součástí projektu bylo i vytvoření nového masterlayoutu, který přinesl jednotný vizuál styl, který ještě lépe podpořil vnímání značky executivejob.cz jako efektivní, kultivovaný a vysoce kvalitní online nástroj – platformu, která pomáhá seniorním manažerům rozvíjet sebe i svoji kariéru a společnostem a headhunterům nacházet ty nejvhodnější manažery.

Cíle projektu tak byly splněny v plném rozsahu.

Registrační číslo projektu: KS-2019-263

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha –pól růstu ČR.

Dotaci poskytuje Poskytovatel dotace v rámci projektu „Specializované vouchery“, reg. číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607, z programu „PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY“

V roce 2020 získala firma Executive Job s.r.o.. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Projekt Využití sociálních sítí pro zvýšení povědomí o značce executivejob.cz spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Využití sociálních sítí pro zvýšení povědomí o značce executivejob.cz

Stručný popis projektu:

Využití sociálních sítí pro zvýšení povědomí o značce executivejob.cz Společnost Executive Job s.r.o. je provozovatel inovativního manažerského pracovního inzertního portálu www.executivejob.cz. Pomocí projektu – voucheru na kreativní služby – bychom se rádi zaměřili především na dvě hlavní oblasti a to jsou:

 1. Zvýšení povědomí o značce executivejob.cz
 2. Zvýšení konkurenceschopnosti

V rámci všech kampaní bychom chtěli komunikovat naše výhody (široká nabídka pozic, registrace zdarma, úzké zaměření, pozice jen od určité výše platu. Nabídka kariérních workshopů, kariérní poradenství a jiné) a podpořit tak naši značku a zvýšit konkurenceschopnost mezi ostatními poskytovateli inzertních portálů.

Od dodavatele služba očekáváme zajištění služeb na úrovni:

 • Strategie propagace značky executivejob.cz na sociálních sítích = návrh strategie na vybraných sociálních sítí
 • Tvorba obsahu sociálních sítí (Facebook a LinkedIn) = tvorba relevantního obsahu, včetně fotografií, videí a ostatníchvhodných podkladů pro kampaně
 • Příprava a vedení kampaní na sociálních sítích (Facebook a LinkedIn) = s cílem budování povědomí o značce, sběr leadů – kontaktů a rozšiřování základy followerů executivejob.cz
 • Celkové řízení a vedení projektu, průběžná optimalizace kampaní a obsahu sociálních sítí, denní komunikace a průběžné vyhodnocování, zda je dosahováno nastavených cílů

Cíle projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu, je zaujmout – získat nové followery – potenciálnívnové zákazníky. Toho může být z našeho hlediska dosaženo několika způsoby

(zajímavým obsahem a efektivně nastavenou výkonnostní kampaní):

Kvalitativní (obsah)

 • Obsah sociálních sítí – počet zveřejněných příspěvků = pravidelné plnění stránek executivejob.cz (Facebook, LinkedIn) zajímavým obsahem, udržovat tak stránky aktivní a zajímavé pro návštěvníky
 • Zvolení vhodných formátů příspěvků = navrhnout formáty, které budou pro kampaň využity, rozložit je v rámci redakčního plánu, vyhodnot

Kvantitativní (výkon)

 • Zvýšení počtu followerů
 • Oslovení cílové skupiny na sociálních sítích
 • Získání nových registrací
 • Získání kontaktů pro další oslovení

Poskytnuté kreativní služby pomohou společnosti správně komunikovat inovativní koncept manažerského pracovního portálu cílovým skupinám, zejména HR managementu firem a headhuntingovým a personálním agenturám. Naší strategií je vybudovat efektivní, kultivovaný a vysoce kvalitní online nástroj – platformu executivejob.(cz), která pomáhá seniorním manažerům rozvíjet sebe i svoji kariéru a společnostem a headhunterům nacházet ty nejvhodnější manažery. Poskytnuté kreativní služby a sociální sítě, nám pomohou tuto vizi naplnit a rozšířit executivejob.cz mezi širší okruh potenciálních zákazníků.

Výsledky projektu:

Díky projektu „Využití sociálních sítí pro zvýšení povědomí o značce executivejob.cz“ se nám podařilo zvýšit povědomí o značce executivejob.cz a díky tomu zvýšit i její konkurenceschopnost. Pomocí vhodně zvolené strategie, obsahového plánu a přesně cílených kampaní, jsme získali nové followery na sociálních sítích a oslovili relevantní cílovou skupinu. Podařilo se nám získat nové kontakty na potenciální zákazníky a rozšířit databázi manažerů na webu www.executivejob.cz

Nově vytvořený kreativní styl nám pomohl lépe oslovit a zaujmout cílovou skupinu a představit inovativní koncept, který na českém trhu nemá obdoby. Naším cílem bylo vybudovat efektivní, kultivovaný a vysoce kvalitní online nástroj – platformu executivejob.(cz), která pomáhá seniorním manažerům rozvíjet sebe i svoji kariéru a společnostem a headhunterům nacházet ty nejvhodnější manažery. A toto se nám díky dotačnímu programu povedlo v plném rozsahu.

Registrační číslo projektu: KS-2019-315

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Získejte mzdový průzkum trhu

Zapojte Vaši firmu do průzkumu odměňování Pay-Fair a získejte zdarma grading a kategorizace všech rolí ve firmě.

Pokud se přihlásíte mezi prvními 50, můžete využít 50% slevu na podrobná data o mzdách, bonusech a benefitech.